Elektroninė žirgų aukciono sistema

Elektroninė žirgų aukciono sistema

Elektroninė žirgų aukciono sistema – inovatyvi sistema, sukurta siekiant modernizuoti žirgų aukciono procesą, suteikiant lengvą, patogų ir prieinamą būdą pirkti ir parduoti žirgus internetu. Equine, UAB užsakymu mūsų sukurta elektroninė aukciono platforma suteikia galimybę žirgų augintojams, pirkėjams ir mylėtojams iš viso pasaulio susitikti virtualioje erdvėje, kur jie gali dalyvauti aukcionuose, pateikti pasiūlymus ir įsigyti aukščiausios kokybės žirgus. Svarbiausi sistemos prioritetai – skaidrumas, patogumas ir aukšti saugumo standartai, užtikrinantys saugius ir teisingus sandorius.

Sistemą sėkmingai sukūrėme, vykdome jos priežiūrą ir funkcionalumo plėtrą.

Nuo 2023 m.
Keltų bilietų sistemos priežiūra ir tobulinimas

Keltų bilietų sistemos priežiūra ir tobulinimas

Vykdome Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinės sistemos asmenų ir transporto priemonių, turinčių teisę gauti perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensaciją, modulio priežiūros ir tobulinimo paslaugas. Sistema automatizuoja persikėlimo ir bilieto kainos kompensavimo procesą, suteikdama keleiviams galimybę greitai ir patogiai gauti atitinkamą kompensaciją už keltų bilietus.

Atliekame nuolatinę sistemos priežiūrą ir diegiame naujas funkcijas, siekdami gerinti naudotojų patirtį ir užtikrinti efektyvų sistemos veikimą. Užsakovas – AB Via Lietuva.

Nuo 2023 m.
Atliekų išvežimo rezervavimo sistema

Atliekų išvežimo rezervavimo sistema

SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ užsakymu įdiegėme išmanią didelių gabaritų atliekų išvežimo rezervavimo sistemą, leidžiančią gyventojams ir verslams lengvai užsisakyti atliekų išvežimą naudojant patogią ir intuityvią interneto svetainę. Sistema apjungia skirtingoms vartotojų grupėms (užsakovams, vežėjams ir administratoriui) pritaikytas aplinkas, kuriose pateikiama teikiama aiški ir išsami informacija apie atliekų tvarkymo procesą, atitinkanti jų specifinius poreikius ir vaidmenis atliekų tvarkymo procese, taip užtikrinant naudojimo patogumą, procesų skaidrumą ir ekologiškumą. Sistemą integravome į sukurtą interneto svetainę www.vasa.lt, užtikrindami sklandų ir efektyvų veikimą atliekame nuolatinę priežiūrą ir naujo funkcionalumo kūrimą pagal užsakovo poreikius.

Nuo 2020 m.
Skaitmeninės mokymo priemonės

Skaitmeninės mokymo priemonės

Prisidedame prie Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamo projekto „Skaitmeninė švietimo transformacija („EdTech“)“, kurio tikslas – pasitelkiant švietimo technologijas ir inovacijas, didinti švietimo sistemos efektyvumą ir mokymosi rezultatų kokybę. Projekto įgyvendinimo metu kuriame skaitmenines mokymo priemones, kurias naudodami mokiniai gautų atnaujintą ir skirtingais būdais pateiktą medžiagą, ją nagrinėtų, atliktų įvairias užduotis ir įsivertintų savo pasiekimus.

Mūsų kuriamos skaitmeninės mokymo priemonės apima ne tik tradicinius mokymo metodus, bet ir interaktyvias užduotis bei įvairias naujas mokymosi formas, padedančias mokiniams gilinti žinias, atlikti praktines užduotis ir įvertinti mokymosi progresą.

Nuo 2023 m.
Itin spartaus ryšio infrastruktūra

Itin spartaus ryšio infrastruktūra

Parengėme investicijų projektą projektui „Itin spartaus ryšio infrastruktūra“, kurio tikslas – užtikrinti prieigą prie gigabitinės spartos plačiajuosčio ryšio socialinę ir ekonominę pažangą skatinantiems subjektams „baltosiose dėmėse“. Pagrindinis uždavinys rengiant investicijų projektą buvo sumodeliuoti optimalų techninį sprendimą, skirtą suteikti gigabitinės spartos ryšio prieigą 5000 socialinę ir ekonominę pažangą skatinančių subjektų kaimiškosiose ar nutolusiose bei privatiems ryšio operatoriams komerciškai nepatraukliose vietovėse. Investicijų projekto užsakovas – viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“.

Parengus investicijų projektą parengėme ir kitus finansavimui skirti reikalingus dokumentus, teikėme konsultacijas jų vertinimo metu. Parengtų dokumentų pagrindu projektui buvo suteiktas finansavimas.

2021 – 2023 m.
Itin spartaus ryšio infrastruktūros plėtra

Itin spartaus ryšio infrastruktūros plėtra

Projektu „Itin spartaus ryšio infrastruktūros plėtra“ numatoma plėtoti itin didelio pralaidumo plačiajuosčio ryšio tinklus, atitinkančius kibernetinio ir fizinio saugumo reikalavimus vietovėse, kuriose šios infrastruktūros plėtros bei paslaugų teikimo negali ir per artimiausius tris metus neplanuoja užtikrinti rinkos dalyviai. Parengėme investicijų projektą, kuriame sumodeliuoti optimalūs planuojamos sukurti infrastruktūros sprendiniai, skirti sukurti itin didelio pralaidumo plačiajuosčio ryšio prieigą beveik 15 tūkstančių būstų ir apie 1300 įmonių. Investicijų projekto užsakovas – viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“.

Kartu su investicijų projektu mes taip pat parengėme ir kitus finansavimui skirti reikalingus dokumentus bei teikiame konsultacijas šių dokumentų vertinimo etape, siekdami užtikrinti finansavimo skyrimą projektui.

2023 – 2024 m.
Migracijos informacinės sistemos modernizavimas

Migracijos informacinės sistemos modernizavimas

Investicijų projektą dėl Lietuvos migracijos informacinės sistemos MIGRIS modernizavimo parengėme Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įgyvendinant projektą „Diegti prieinamesnes, greitesnes, klientų poreikius atitinkančias migracijos paslaugas, naudojant inovatyvius technologinius sprendimus“. Projekto tikslas – gerinti klientų aptarnavimo kokybę, diegiant inovatyvius technologinius sprendimus.

Investicijų projekto rengimo metu buvo sprendžiama problema dėl nepakankamos Migracijos departamento teikiamų skaitmeninių paslaugų kokybės ir prieinamumo, atsiradusi dėl augančio imigracijos srauto bei skaitmeninių paslaugų funkcionalumų neatitikties dabartiniams klientų poreikiams. Parengto investicijų projekto pagrindu buvo projektui buvo suteiktas finansavimas.

2023 m.